Stichting Ensemble Resilience

Het doel van de stichting is het ontwikkelen, uitvoeren en verspreiden van hedendaagse muziek in het algemeen. Het stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren, realiseren en uitvoeren van concerten in binnen- en buitenland; het realiseren van geluids- en filmopnames, radio, podcasts en andere vormen van -(digitale) media; het verstrekken van compositieopdrachten en het schrijven en componeren in de ruimste zin van het woord; het arrangeren, improviseren, experimenteren, onderzoeken en het produceren van relevante artistieke activiteiten; het organiseren van voorstellingen en tentoonstellingen; het aangaan van interdisciplinaire samenwerkingen.

The aim of the foundation is to develop, perform and showcase contemporary art music in general. The foundation tries to achieve its goal by organising, realising and performing concerts in The Netherlands and abroad; producing audio and video recordings, radio, podcasts and other forms of (digital) media; providing commissions for new compositions, as well as writing and composing in the broadest sense of the word; arranging, improvising, experimenting, researching and producing relevant artistic activities; organising shows and exhibitions; engaging with interdisciplinary collaborations.

Culturele ANBI
Stichting Ensemble Resilience is door de (Nederlandse) belastingdienst aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Stichting Ensemble Resilience
Vespuccistraat 85-2
1056SK Amsterdam
KvK number: 83124950
RSIN: 862738544

Board of Directors

Arnold Marinissen, chair
Ike Overdiep, treasurer and secretary
Paul Op De Coel, member

 

Jaarrekening 2021

Jaarverslag 2022

Beleidsplan 22-24

In the Policy Plan document you can find info about:

Collaboration
Audience
How we operate
Artistic profile
Business profile
Short term projects
Board of directors

Stichting Ensemble Resilience – Beleidsplan 22-24

Stichting Ensemble Resilience – Policy plan 22-24 – Eng